administratie en rapportage

Accuraat en volledig

AXX - Recherche legt direct na het ontvangen van de opdracht een dossier aan waarin alle gegevens discreet en persoons- en/of bedrijfsgebonden worden vastgelegd en gedocumenteerd. Dit dossier zal later onderdeel worden van de uiteindelijke rapportage.

Na voltooiing van het onderzoek levert AXX – Recherche een volledig, gedegen en betrouwbare rapportage. Deze uitgebreide rapportage wordt opgemaakt met alle relevante bevindingen en wordt, wanneer aanwezig, voorzien van fotomateriaal, getuigenverklaringen en andere relevante gegevens en feiten.

Met behulp van deze rapportage kunt u, uw raadsman of een andere partij of instantie de juiste (juridische) stappen bepalen en ondernemen.

AXX - Recherche hanteert voor haar rapportages een aantal criteria die door de Rechtbank veelal  worden gezien als aanvullend, maar ook in de regel als wettig en overtuigend bewijs.

AXX – Recherche levert ook gedegen rapportages wanneer zij onderzoeken uitvoert in administratieve omgevingen zoals bij een (dreigend) faillissement, aanbestedingen of bij complexe administratieve fraudes.

AXX – Recherche verricht werkzaamheden die conform de branchecode VPB worden uitgevoerd. De rapporten die in strafrechtelijke- en civiele zaken kunnen dienen vallen uiteraard ook onder de richtlijnen van de branchecode VPB.