AXX - Recherche bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude oplossen

 

Ongeveer 40% van alle bedrijven krijgt eens te maken met fraude, bedrog, diefstal of enig andere vorm van interne- of externe  criminaliteit. Desondanks wordt een bedrijfsrecherchebureau als AXX -   op beperkte schaal ingezet  terwijl het vertrouwen in uw medewerkers en het vertrouwen tussen uw medewerkers onderling zeer ernstig geschaad kan worden  als bedrijfsfraude niet tijdig en adequaat wordt aangepakt.

AXX - Recherche heeft rechercheurs in dienst die op basis van objectieve waarheidsvinding   getraind zijn om een duidelijk beeld van specifieke omstandigheden binnen uw onderneming in kaart te brengen,.

Gedurende het onderzoek houden wij u  voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen van ons onderzoek. Na het onderzoek ontvangt u een gedegen, helder en objectief rapport met alle onderzoeksbevindingen en aanbevelingen. Onze rapportage is zo opgesteld dat u deze eventueel kunt gebruiken in een strafrechtelijke of civiele procedure.

Daarnaast kan de rapportage een belangrijke handleiding zijn preventieve maatregelen om bedrijfsfraude in de toekomst te voorkomen.