Contractbreuk

Bescherming van wat van u is...

Uw voormalig partners en werknemers beschikken vaak over (veel) kennis van bedrijfinformatie en / of uw bedrijfsvoering. Deze kennis kan belangrijk zijn voor uw concurrent.

Doordat u een non-concurrentiebeding of relatiebeding heeft opgenomen in de arbeids overeenkomst hoopt u oneigenlijk gebruik van de bedrijfinformatie te voorkomen. 

Echter, in de praktijk komt het regelmatig voor  dat het  non-concurrentie- of relatiebeding niet sluitend is of dat het  niet  nageleefd wordt. Uw ex-partner of ex-werknemer benaderen  bijvoorbeeld uw klanten en/of relaties, gebruiken uw  bedrijfsinformatie of gaan werken bij de concurrent.

AXX - Recherche helpt u bij het opstellen van een op uw onderneming toegespitst sluitend non-concurrentie- of relatiebeding, eventueel in combinatie met de arbeidsovereenkomst.

AXX - Recherche verricht een onafhankelijk en analytisch onderzoek op het moment dat u merkt dat een voormalig werknemer zich niet houdt aan een dergelijk beding.

AXX - Recherche levert  een helder en objectief beeld van de feiten en een basis voor verdere, eventuele (juridische) stappen.