Contractbreuk; Non-concurrentie beding

Wat anderen graag willen weten...

Er bestaan een aantal mogelijkheden om, bij vertrek van een werknemer, gevoelige bedrijfsinformatie uit handen van de concurrentie te houden.

* Een non-concurrentiebeding is een overeenkomst tussen de werkgever en diens werknemer, waarbij deze laatste na beëindiging van zijn dienstverband in zijn vrijheid beperkt wordt om op een bepaalde wijze werkzaam te zijn.

Dit non-concurrentiebeding heeft tot doel te voorkomen dat een werknemer de bij zijn vorige werkgever opgedane kennis gaat gebruiken bij de concurrent of bij het starten van een eigen bedrijf.

Een non-concurrentiebeding is geldig wanneer dit in de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd en door zowel de werkgever als werknemer is ondertekend.

* Een relatiebeding is een bijzondere vorm van een concurrentiebeding. Een relatiebeding is een overeenkomst waarbij het de werknemer wordt verboden om, na diens vertrek, bepaalde derden (klanten, relaties van de werkgever) mee te nemen, er bij in dienst te treden of zelfs te benaderen.

* Een geheimhoudingsverklaring bepaalt dat bedrijfgevoelige informatie niet gedeeld mag worden met derden.

AXX - Recherche biedt de professionaliteit, discretie en doortastendheid om bij enige vorm van contractbreuk, het niet naleven van het concurrentiebeding of het zich niet houden aan het relatiebeding of geheimhoudingsverklaring de feiten boven water te krijgen en wettig en overtuigend bewijs te leveren, waarmee een eventuele rechtsgang vergemakkelijkt kan worden.

AXX - Recherche beschikt  over de juiste expertise om u te adviseren bij het opstellen van een (non)concurrentiebeding, een relatiebeding of een geheimhoudingsverklaring.