Doelgroep

AXX - Recherche is een onafhankelijk onderzoeksbureau welke zich o.a. richt op alle bedrijven die met voedsel en voeding te maken hebben.

AXX - Recherche is gespecialiseerd in alle voorkomende bedrijfsonderzoeken die betrekking hebben op criminaliteitsbestrijding of voorkoming hiervan.

AXX - Recherche heeft een ambitieus en gespecialiseerd team van medewerkers die de basis vormen voor het realiseren van onze opdrachten. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid van uitvoering, de betrouwbaarheid in rapportage en het menselijke gezicht naar betrokkenen.

AXX - Recherche is een klein, snel en slagvaardig recherche bureau daar waar nodig binnen uw onderneming. De specialist voor werk-zaamheden en diensten binnen de voedingsmiddelenbranche bij o.a.;

productiebedrijven, groothandelsbedrijven, horecabedrijven, groot- en klein winkelbedrijven en alle andere bedrijven die direct of indirect met voeding te maken hebben. Maar ook voor uw bedrijf als u niets met voeding te maken heeft.

AXX - Recherche heeft een bijzondere kijk op de controle binnen uw bedrijf, schept duidelijkheid en is helder.

AXX - Recherche heeft ruime ervaring en expertise om binnen uw bedrijf onafhankelijk onderzoek te doen naar o.a. diefstal, bedrijfsfraude, onrechtmatig ziekteverzuim of contractbreuk. AXX geeft een heldere en objectieve presentatie van de feiten.