AXX - Recherche Fraude

Fraude opsporen

 

Fraude Non-acceptabel hoe klein dan ook.

 

Fraude is een vorm van bedrog. Bij fraude worden de zaken anders voorgesteld dan ze werkelijk zijn. Bijvoorbeeld door fraude op papier, of digitale fraude, welke een onjuiste weergave geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook over fraude als er oplichting in het spel is. Oplichting is een breder begrip voor fraude.

 

Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:
  • Fraude gaat om opzettelijk handelen
  • Een misleidende voorstelling van zaken
  • Het behalen van economisch voordeel
  • Er is een benadeelde
  • Er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.

 

Waar kan ik fraude melden?

Bent u van mening dat één van uw medewerkers fraudeert? Neem direct on-line of telefonisch contact op met AXX - Recherche.