Onrechtmatig ziekteverzuim

Ziek is ziek...?

Veel ondernemingen hebben te maken  met een hoog ziekteverzuim. Een hoog ziekteverzuimpercentage kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw onderneming. Naast het feit, dat u volgens de wet verplicht bent om het loon van de zieke werknemer door te betalen, heeft  u ook nog eens de kosten van een eventuele vervanger.

Ook  bestaat de reële mogelijkheid dat u door het ziekteverzuim uw leveringsverplichtingen niet kunt nakomen en dan hebben we het nog niet  over de (emotionele èn fysieke) gevolgen van verhoogde werkdruk voor de collega’s van de zieke werknemer.

Natuurlijk…ziek is ziek maar misschien is uw “zieke” werknemer gewoon aan het werk bij de concurrent of  is hij bezig met het opstarten van een eigen bedrijf, met de kennis en de connecties die hij bij u heeft opgedaan...

Onrechtmatig ziekteverzuim is onacceptabel, niet alleen voor u als ondernemer maar ook voor de collega’s.

AXX- Recherche voert  specialistische en gerichte onderzoeken uit naar mogelijk onrechtmatig ziekteverzuim. In  de meeste gevallen komt de werkelijke verzuimoorzaak binnen een week aan het licht,  met wettig en overtuigend bewijs.

Wij zullen onze bevindingen weergeven in een helder en goed leesbare rapportage waarin wij  ook adviezen voor een eventueel vervolgtraject vermelden.